Investago | logo
Investago
Investago
Profil společnosti
Naším cílem je poskytnout obchodníkům ty nejnovější zprávy. S Investago budete rychlejší!
Za každým úspěšným investorem jsou bohaté znalosti. Investago stojí za vámi a bude vám partnerem v tomto rychlém světě. Věříme, že důležité informace z trhu pomohou každému obchodníkovi ke správnému rozhodnutí. Pročtěte si naše zprávy a připravte se na svou obchodní cestu.
Investago | Přizpůsobit<br> pro zaneprázdněné obchodníky
Přizpůsobit
pro zaneprázdněné obchodníky
Investago | Nejinteligentnější<br> systém
Nejinteligentnější
systém
Investago | Plná digitální<br> integrace
Plná digitální
integrace
Investago
Kontaktujte nás

Neváhejte nám zaslat jakoukoli poptávku. Náš tým podpory je k dispozici 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, aby zodpověděl jakoukoli vaši otázku.

Investago | office Investago
Proč si vybrat nás?

Naše řešení jsou přizpůsobena obchodníkům, kteří hledají rychlou a spolehlivou společnost. Investago poskytuje všechny nástroje pro virtuální komunikaci, plánování investic, komplexní pohled na celé vaše portfolio a zprávy o obchodování v reálném čase.

Licence a regulace

INVESTAGO je registrovaná obchodní značka, kterou provozuje společnost Wonderinterest Trading Ltd. s registračním číslem HE 332830. Wonderinterest Trading Ltd je kyperská investiční společnost (CIF) pod dohledem a regulací Kyperské komise pro cenné papíry a burzy (CySec) s licenčním číslem 307/16 a adresou sídla 176, Makariou III Avenue, Paschalis Avenue House, Agia Zoni, Limassol, Kypr.
INVESTIČNÍ SLUŽBY:

 • Přijímání a předávání pokynů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům

 • Investiční poradenství

I. Investiční služby
 • Přijímání a převody pokynů vztahujících se na jeden nebo více finančních nástrojů.

 • Provádění pokynů jménem klientů.

 • Poskytování investičního poradenství

II. Doplňkové služby
 • Úschova a správa finančních nástrojů včetně úschovy a souvisejících služeb.

 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.

 • Investiční průzkum a finanční analýzy nebo jiné formy.

III. Finanční nástroje
 • Podíly v podnicích kolektivního investování

 • Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti.

 • Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které je třeba vypořádat v hotovosti nebo je lze vyrovnat v hotovosti podle volby jedné ze stran (jinak jako z důvodu selhání nebo jiné události, která je důvodem ukončení ).

 • Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které je třeba fyzicky vypořádat za předpokladu, že se s nimi obchoduje na regulovaném trhu nebo MTF.

 • Opce, futures, swapy, dohody o forwardové sazbě a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být fyzicky vyrovnané, není-li uvedeno jinak v bodě 6 části III a nejsou pro komerční účely, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů , s ohledem na to, zda jsou mimo jiné zúčtovány a vyrovnány prostřednictvím uznaných zúčtovacích středisek nebo zda jsou předmětem pravidelných výzev k dodatečnému vyrovnání.

 • Derivátové nástroje pro přenos kreditního rizika jako jsou finanční smlouvy o rozdílech

 • Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy související s klimatickými proměnnými sazbami za přepravu, emisními kvótami nebo mírami inflace jakož i jinými oficiálními ekonomickými statistikami, které musí být zúčtovány v hotovosti nebo mohou být zúčtovány v hotovosti podle volby jedné ze smluvních stran (jinak jako z důvodu neplnění nebo jiného důvodu ukončení), jakož i všechny ostatní smlouvy o derivátech vztahujících se na aktiva, práva, povinnosti, indexy a opatření, která nejsou v této části uvedena jinak, která mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, s ohledem na to, zda jsou mimo jiné obchodovány na regulovaném trhu nebo v MTF, jsou zúčtovány a vyrovnány nebo jsou předmětem pravidelných výzev k dodatečnému vyrovnání.

Další dokumenty

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2018 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2019 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2020 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2021 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2022 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2023 naleznete zde.


Souhrnná zpráva o kvalitě provedených pokynů za rok 2018

Souhrnná zpráva o kvalitě provedených pokynů za rok 2019

Souhrnná zpráva o kvalitě provedených pokynů za rok 2020

Souhrnná zpráva o kvalitě provedených pokynů za rok 2021

Souhrnná zpráva o kvalitě provedených pokynů za rok 2022

Souhrnná zpráva o kvalitě provedených pokynů za rok 2023

Podmínky obchodování

Typy pokynů: INVESTAGO nabízí tyto typy pokynů: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodní hodiny: Obchodní hodiny Forexu, komodit, indexů a akcií naleznete zde.

Nástroje: Úplný seznam dostupných obchodních nástrojů s podkladovým aktivem a burzy, kde se s nimi aktivně obchoduje, naleznete zde.

Převrácení (rollovers): Vezměte prosím na vědomí, že v případě převrácení (rollovers) bude tato částka automaticky účtována na Váš účet zvýšením nebo snížením swapu.

Demo účet je omezen na 30 dní, poté máte možnost přejít na Live účet.

Typy účtů INVESTAGO nabízí svým klientům následující:

 • Plovoucí (typické) spready; tržní podmínky mohou způsobit rozšíření nebo zúžení spreadů nad rámec jejich typické velikosti

 • Široká nabídka nástrojů (Forex, drahé kovy a CFD)

 • Obchodování standardních lotů

 • Spready od 3 pipů za Euro Dolar

 • Minimální vstupní vklad 250 $ bankovním převodem

 • Páka až 1:100

*Požadavek na marži pro otevírání nových pozic bude vypočítán na základě nové snížené páky.

 

** Podle oznámení CySEC ze dne 28. března 2018 v souvislosti s tiskovou zprávou o opatřeních k intervencím produktů na CFD, kterou vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“), limity pákového efektu na otevření pozice retailovým klientem by měly být 1:30. Pokud jste zkušeným investorem a jste schopni nést a rozumět rizikům spojeným s obchodováním s vyšší marží, můžete požádat o vyšší úroveň pákového efektu a Váš požadavek bude přezkoumán.

 

Note: Upozorňujeme, že výchozí pákový efekt nabízený při otevírání účtu je nastaven na max. 1:30. Klient může požádat o obchodování s vyšším pákovým efektem a na základě jeho znalostí a zkušeností bude tento požadavek posouzen.

 

Swapy: Účtují se na konci každého pracovního dne. Ve středu jsou trojnásobné. Swap body pro xStation naleznete zde a pro MT5 zde.

 

Margin Call: Klienti jsou platformou upozorněni na úroveň 100% marže, že se blíží automatické likvidaci svých pozic. Obdrží automatické upozornění pouze v případě, že jsou přihlášeni k platformě. Klientům proto doporučujeme, aby se na platformu pravidelně přihlašovali a sledovali hodnotu svého majetku a příslušná upozornění. Dále upozorňujeme, že když klesne marže pod 50 %, platforma automaticky uzavře pozice klienta.

 

Ochrana proti záporné bilanci: Společnost garantuje, že maximální ztráta na klientských účtech nikdy nepřesáhne disponibilní finanční prostředky klientů na konkrétních účtech. Zůstatky klientů tak nejsou nikdy záporné. Neztratíte více, než je Vaše vstupní částka, a to ani v případě silných výkyvů. Rozumné řízení rizik provádí profesionální tým odborníků, abyste nebyli vystaveni zbytečným rizikům.

 

Vypořádání dividend: Akcie a peněžní indexy odrážejí události na trzích, takže budete mít nárok na výplatu dividendy, pokud máte otevřenou dlouhou pozici v příslušných akciích. Pokud máte otevřenou krátkou pozici, odepíšeme hodnotu rovnající se dividendě. Pokud se vypořádání dividend týká akcií, které obchodujete a jejichž pozice byly otevřeny nejpozději na konci dne předcházejícího prvnímu dni bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), společnost uplatní vyrovnání divident. V případě CFD transakcí týkajících se jednotlivých akcií bude vypořádání dividend upraveno následovně::

 

 • Klientům, kteří drží dlouhé akciové pozice (CFD), budou připsány dividendy na základě vypořádání ex-dividend.

 

 • Klientům, kteří drží krátké pozice v jednotlivých akciích (CFD), budou odečteny dividendy na základě vypořádání ex-dividend.

 

Upozorňujeme, že dividendy mohou podléhat dani. Společnost může ukončit nebo změnit vypořádání dividend, zejména na základě změn zákona, změn regulačního systému, sazby daně nebo požadavků na srážkovou daň příslušnému správci daně.

 

Poplatek za zprostředkování: Jedná se o poplatek až do výše 100 EUR (nebo ekvivalent ve zvolené měně) nebo nižší zůstatek na Vašem účtu, který bude účtován, pokud je Váš obchodní účet neaktivní po dobu 1 měsíce, jak je definováno v obchodních podmínkách.

 

Poplatek za zprostředkování bude účtován na účty, které splňují výše uvedené podmínky každý měsíc, počínaje prvním měsícem neaktivity (PDF).

 

FTT: Všechny transakce s italskými CFD a ITA40 podléhají dani z finančních transakcí (FTT). Daň se účtuje jako fixní poplatek dle nominální hodnoty transakce, jak je uvedeno níže:

 

Do EUR 2 500: 0.25 EUR

 

2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR

 

5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR

 

10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 

50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 

100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 

500 000 – 1 000 000: 100 EUR

 

Více než 1 000 000 EUR: 200 EUR

DOKUMENTY K REGISTRACI

Jako plně licencovaná a regulovaná investiční společnost musíme dodržovat přísné standardy a pokyny týkající se ověřování všech potenciálních zákazníků.

Proto od našich klientů vyžadujeme, aby při zakládání účtu a využívání našich služeb předložili doklad totožnosti spolu s potvrzením o současném bydlišti.

Níže naleznete seznam dokumentů potřebných pro aktivaci a ověření Vašeho účtu.

OSOBNÍ ÚČET

1) POI - Doklad totožnosti

Doklad totožnosti musí být vydán státní správou, platný a musí být viditelné všechny 4 rohy dokladu.

 • Cestovní pas

 • Občanský průkaz - obě strany

 • Řidičský průkaz - obě strany

 

Jasná naskenovaná kopie by měla obsahovat následující podrobnosti:

 • Fotografie a celé jméno

 • Datum narození

 • Podpis

 • Státní příslušnost

 • Vydávající orgán

 • Datum platnosti (pokud chybí, musí být viditelné datum vydání)

 • Číslo dokladu (číslo občanského průkazu, číslo pasu)

 • Číslo MRZ (pokud je v dokumentu uvedeno)

 

*Adresa uvedená na průkazu totožnosti se nemusí shodovat s adresou uvedenou během registrace.

 

Disclaimer: Podle zákona 188(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů, o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: "Osobám, které se zabývají finančními nebo jinými obchodními činnostmi, je zakázáno otevírat nebo vést anonymní nebo mnoho účtů na jiná jména, než jsou uvedena v oficiálních dokladech totožnosti." Proto Vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými údaji, které odpovídají údajům ve Vašich dokladech totožnosti a dokladech o pobytu.

 

 

 

 

2)     POR – Ověření bydliště klienta

Aby bylo možné dokončit proces ověření pobytu, žádáme Vás o kopii Vaší adresy. Tato kopie by měla obsahovat Vaše obvyklé bydliště, které se může lišit od Vaší trvalé adresy.

 

Proto bychom Vás rádi požádali, abyste nám poskytli kopii obsahující následující informace:

 • Celé jméno

 • Adresa bydliště

 • Datum vydání

 • Název a údaje o vydávající společnosti

 

Níže naleznete seznam dokladů, které můžeme přijmout jako platné potvrzení bydliště:

 • Bankovní výpis s datem vystavení a jménem

 • Účet za služby spojené s nemovitostí - plyn, elektřina, voda, internet atd.

 • Doklad od uznávaného orgánu veřejné moci nebo státního úředníka

 • Vládou vydané potvrzení o pobytu

 

Přijatelný je jakýkoli z výše uvedených dokladů, ne starší než 6 měsíců a na kterém je uvedeno Vaše jméno a aktuální adresa bydliště.

 

Upozorňujeme, že následující dokumenty nebudou akceptovány:

 • Pojištění (životní pojištění, pojištění auta atd.)

 • Faktura za mobilní služby

Ručně psané dokumenty

FIREMNÍ ÚČET

Níže naleznete seznam dokumentů potřebných ke schválení firemního účtu:

1) Dotazník CAO: Vydává naše společnost v angličtině

 

2) Usnesení správní rady: rozhodnutí představenstva společnosti o otevření účtu a udělení oprávnění osobám, které s ním budou nakládat. - vydané naší společností, musí být vyplněno v angličtině

 

3) Plná moc, která opravňuje zástupce jednat jménem klienta - vystavená naší společností

 

4) CRS certifikace.

 

5) FATCA certifikace.

 

6) Omezená plná moc.

 

7) Aktuální kopie výpisu z obchodního rejstříku v angličtině nebo aktuální kopie výpisu z obchodního rejstříku a notářsky ověřený překlad z původního jazyka do angličtiny - pokud tento dokument není k dispozici, jsou vyžadovány následující dokumenty:

I.    Výpis z obchodního rejstříku;

II.    Aktuální (ne starší než 6 měsíců) potvrzení o bezúhonnosti;

III.    Potvrzení o sídle společnosti - lze akceptovat i výpis z bankovního účtu společnosti, pokud obsahuje adresu;

IV.    Osvědčení ředitelů a tajemníka;

V.    Osvědčení akcionářů;

VI.    Zakladatelská smlouva a stanovy;

VII.    Finanční výkaz za předchozí rok.

 

8) Aktuální výpis z bankovního účtu společnosti, ze kterého klient vkládá finanční prostředky

 

9) Pokud registrovaní akcionáři vystupují jako vlastníci společnosti, je třeba zaslat kopii dohody/smlouvy uzavřené mezi zvoleným akcionářem a skutečným vlastníkem, na jejímž základě byla odsouhlasena registrace akcií na jméno zvoleného akcionáře jménem vlastníka společnosti

 

10) Následující dokumenty jsou vyžadovány pro každého ředitele, registrovaného akcionáře (pokud existuje více akcionářů s malým počtem akcií, pouze ti, kteří vlastní alespoň 25 % akcií) nebo/i skutečného majitele společnosti, který je fyzickou osobou, dle osvědčení:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrzení o bydlišti

 

11)  Pro každého ředitele nebo registrovaného akcionáře, který je právnickou osobou, jsou podle osvědčení vyžadovány následující dokumenty:

 

I.    Výpis z obchodního rejstříku;

II.    Aktuální (ne starší než 6 měsíců) potvrzení o bezúhonnosti;

III.    Osvědčení o sídle;

IV.    Osvědčení ředitelů a tajemníka;

V.    Osvědčení akcionářů;

VI.    Zakladatelská smlouva a stanovy.

 

12) V případě zástupců oprávněných k otevření a/nebo vedení účtu klienta musí být za    každou osobu Zástupce předloženy také následující dokumenty:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrzení o bydlišti

 

13) Osvědčení o bezúhonnosti vydané registrátorem společností

 

14)  Potvrzení kódu LEI

 

Disclaimer: Podle platného regulačního rámce (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65/EU - MiFID II) uchovává společnost záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty o zřízení účtu, komunikaci a vše ostatní, co se týká klienta, po dobu nejméně 5 (pěti) let po ukončení obchodního vztahu s klientem. V případě požadavku příslušného orgánu (CySEC), nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak, po dobu až 7 (sedmi) let.

ONLINE PLATBY

Zavedením postupu pro dodržování předpisů v oblasti online plateb chceme zajistit bezpečnost našich klientů a transakcí ve finančním prostředí.

Abychom vyhověli nejvyšším standardům přijímání vkladů a výběrů, požadujeme u zvolené platební metody:

 

1) Kopie kreditní/debetní karty

 • Na přední straně: Vaše jméno a příjmení, datum platnosti, první 4 číslice a poslední 4 číslice platební karty.

 • Na zadní straně: Váš podpis

Pro zajištění bezpečnosti zakryjte 8 prostředních číslic na přední straně kreditní karty a bezpečnostní kód (CVV) na zadní straně.

 

2) Potvrzení platebního účtu včetně:

 • Vašeho celého jména

 • Čísla účtu

 • Data převodu

 • Přesné částky převodu

 

UPOZORŇUJEME, ŽE VKLADY TŘETÍCH STRAN NEBO HOTOVOSTNÍ VKLADY NEJSOU POVOLENY.

Všechny informace týkající se Vaší kreditní/debetní karty jsou zpracovávány v souladu s cílem zajistit soukromí a bezpečnost. Kromě toho jsou vklady a výběry zpracovávány pouze prostřednictvím licencovaných a regulovaných poskytovatelů plateb.

 

Postup pro aktivaci účtu:

Vezměte prosím na vědomí, že Váš účet bude připraven k obchodování, jakmile bude poskytnuta a ověřena veškerá požadovaná dokumentace. Pokud je zůstatek na Vašem účtu nulový, nebudete moci obchodovat.

 

Jiné dokumenty

V případě, že nemáte doklad o svém bydlišti, požádáme Vás o předložení následujících dokladů od blízkého rodinného příslušníka, který s Vámi žije v jedné domácnosti (matka, otec, manželka nebo manžel):

 • POI - Ověření identity klienta

 • POR - Ověření bydliště klienta

 • V případě matky/otce potřebujeme rodný list klienta

 • V případě manželky/manžela potřebujeme oddací list

Upozornění na rizika: CFD jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 81.75%% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.