Investago | logo
Investago
Investago
Profil spoločnosti
Naším poslaním je zásobovať obchodníkov čerstvými novinkami. Zrýchlite s Investago!
Za každým úspešným investorom stoja výborné znalosti. Investago stojí za vami a odteraz budeme vaším partnerom v tomto rýchlom svete. Veríme, že poskytovanie výnimočných informácií z trhu pomôže každému obchodníkovi robiť správne rozhodnutia. Pozrite si naše novinky a buďte pripravení vydať sa na cestu obchodovania.
Investago | Prispôsobenie pre<br> náročných obchodníkov
Prispôsobenie pre
náročných obchodníkov
Investago | Najinteligentnejší<br> systém
Najinteligentnejší
systém
Investago | Kompletná digitálna<br> integrácia
Kompletná digitálna
integrácia
Investago
Kontaktujte nás

Neváhajte nám poslať akúkoľvek požiadavku. Náš tím podpory je vám k dispozícii 24 hodín denne a 5 dní v týždni.

Investago | office Investago
Prečo by ste si mali vybrať práve nás?

Naše riešenia sú prispôsobené pre obchodníkov, ktorí hľadajú rýchlu a spoľahlivú spoločnosť. Investago poskytuje všetky nástroje pre virtuálnu komunikáciu, plánovanie investovania, komplexný pohľad na celé vaše portfólio na GO a obchodné správy v reálnom čase.

Licencia a regulácia

Investago je registrovaná obchodná značka Wonderinterest Trading Ltd, cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), ktorá je kontrolovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF č. 307/16 a registračným číslom ΗΕ 332830.



Investago poskytuje nasledujúce investičné služby s ohľadom na finančné záležitosti v členských štátoch EÚ

I. Investičné služby
 • Prijímanie a prenos pokynov vo vzťahu k jednému alebo viacerým Finančným nástrojom.

 • Poskytovanie investičného poradenstva.

 • Vykonávanie objednávok v mene klientov.

II. Doplnkové služby
 • Úschova a správa finančných nástrojov vrátane úschovy a súvisiacich služieb.

 • Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.

 • Investičný prieskum a finančné analýzy alebo iné formy.

III. Finančné nástroje
 • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových sadzieb alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré je možné vysporiadať fyzicky alebo v hotovosti.

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné vysporiadať v hotovosti alebo ich možno vyrovnať v hotovosti podľa voľby jednej zo strán (inak ako z dôvodu zlyhania alebo inej udalosti, ktorá je dôvodom ukončenia).

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré je potrebné fyzicky vysporiadať za predpokladu, že sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu alebo MTF.

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardovej sadzbe a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré musia byť fyzicky vyrovnané, ak to nie je uvedené inak v bode 6 časti III a nie sú na komerčné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného zúčtované a vyrovnané prostredníctvom uznaných zúčtovacích stredísk alebo či sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

 • Derivátové nástroje na prenos kreditného rizika ako sú finančné zmluvy o rozdieloch

 • Opcie, futures, swapy, dohody o forwardových sadzbách a akékoľvek iné derivátové zmluvy súvisiace s klimatickými premennými sadzbami za prepravu, emisnými kvótami alebo mierami inflácie ako aj inými oficiálnymi ekonomickými štatistikami, ktoré musia byť zúčtované v hotovosti alebo môžu byť zúčtované v hotovosti podľa voľby jednej zo zmluvných strán (inak ako z dôvodu neplnenia alebo iného dôvodu ukončenia), ako aj všetky ostatné zmluvy o derivátoch vzťahujúcich sa na aktíva, práva, povinnosti, indexy a opatrenia, ktoré nie sú v tejto časti uvedené inak, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, so zreteľom na to, či sú okrem iného obchodované na regulovanom trhu alebo v MTF, sú zúčtované a vyrovnané alebo sú predmetom pravidelných výziev na dodatočné vyrovnanie.

Ďalšie dokumenty

Správu o zverejnení rizík za rok 2018 nájdete tu

Správu o zverejnení rizík za rok 2019 nájdete tu

Správu o zverejnení rizík za rok 2020 nájdete tu

Správu o zverejnení rizík za rok 2021 nájdete tu

Správu o zverejnení rizík za rok 2022 nájdete tu

Správu o zverejnení rizík za rok 2023 nájdete tu


Súhrnná správa o kvalite vykonaných pokynov za rok 2018

Súhrnná správa o kvalite vykonaných pokynov za rok 2019

Súhrnná správa o kvalite vykonaných pokynov za rok 2020

Súhrnná správa o kvalite vykonaných pokynov za rok 2021

Súhrnná správa o kvalite vykonaných pokynov za rok 2022

Súhrnná správa o kvalite vykonaných pokynov za rok 2023

Obchodné podmienky

Typy príkazov: INVESTAGO poskytuje klientom tieto typy príkazov: V prípade, že je to možné, môžete si vybrať z nasledujúcich typov pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodné hodiny: Obchodné hodiny pre Forex, komodity, indexy a akcie nájdete tu.

Nástroje: Úplný zoznam dostupných obchodných nástrojov vedľa podkladového aktíva a burzy, na ktorej sa s nimi aktívne obchoduje, nájdete tu.

Rollovery: Upozorňujeme, že v prípade rolloveru sa automaticky zaúčtuje na váš účet zvýšením alebo znížením Swapu.

Demo účet je obmedzený na 30 dní, potom máte možnosť prejsť na Live účet.

Typy účtov: INVESTAGO poskytuje svojim klientom:

 • Plynulé (typické) rozpätia; trhové podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie rozpätí nad rámec typických rozpätí

 • Široká škála nástrojov (Forex, drahé kovy a CFD)

 • Štandardné obchodné loty

 • Spready od 3 pipov v EUR/USD

 • Minimálny vstupný vklad 250 USD bankovým prevodom

 • Páka do 1:100

*Požiadavka na maržu pri otváraní nových pozícií sa vypočíta na základe nového zníženého pákového efektu.

 

** Podľa oznámenia CySEC zverejneného 28. marca 2018 v súvislosti s tlačovou správou o intervenčných opatreniach týkajúcich sa produktov CFD, ktorú vydal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), by limity pákového efektu pri otvorení pozície retailovým klientom mali byť 1:30. Ak ste skúsený klient a dokážete uniesť a pochopiť riziká spojené s obchodovaním s vyššou maržou, môžete požiadať o vyššiu úroveň pákového efektu a vaša žiadosť bude preskúmaná.

 

Poznámka: Upozorňujeme, že predvolená páka ponúkaná počas procesu otvárania účtu je nastavená na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností bude táto žiadosť posúdená.

 

Swapy: Účtujú sa na konci každého pracovného dňa. V stredu sú trojnásobné. Swap body pre MT5 nájdete tu a pre xStation nájdete tu.

 

Margin Call: Klientom platforma pri 100 % marži oznámi, že sa blíži automatická likvidácia ich pozícií. Klienti dostanú automatické oznámenie len vtedy, ak sú prihlásení do platformy. Preto klientom odporúčame, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojich aktív a príslušné oznámenia. Klientov tiež upozorňujeme, že keď ich marža klesne pod 50 %, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

 

Ochrana pred záporným zostatkom: Spoločnosť garantuje, že maximálna strata na účtoch klientov nikdy nepresiahne disponibilné finančné prostriedky klientov na konkrétnych účtoch. Zostatky klientov teda nikdy nie sú záporné, takže ani v prípade silných výkyvov nikdy nestratíte viac, ako ste už vložili. Múdre riadenie rizík vykonáva profesionálny personál odborníkov, aby ste neboli vystavení zbytočným rizikám.

 

Zúčtovanie dividend: Akciové a peňažné indexy odrážajú podnikové udalosti, takže ak máte otvorenú dlhú pozíciu v príslušných akciách, máte nárok na výplatu dividendy, a ak je otvorená krátka pozícia, bude vám odpísaná hodnota rovnajúca sa dividende. Ak sa zúčtovanie dividendy týka akcií, s ktorými obchodujete a ktorých pozície boli otvorené najneskôr na konci dňa, ktorý predchádza prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. Ex-dividend day), spoločnosť uplatní zúčtovanie dividendy. V prípade CFD transakcií týkajúcich sa jednotlivých akcií prebehne zúčtovanie dividend nasledovne:

 

 • Klientom, ktorí držia dlhé akciové pozície (CFD), budú dividendy pripísané na základe ex-dividendového vyrovnania.

 

Klientom, ktorí držia dlhé akciové pozície (CFD), budú dividendy pripísané na základe ex-dividendového vyrovnania.

 

Upozorňujeme, že dividendy môžu podliehať dani. Spoločnosť môže ukončiť alebo zmeniť zúčtovanie dividend, najmä na základe zmien právnych predpisov, zmien v regulačnom systéme, sadzby dane alebo požiadaviek na zrážkovú daň u príslušného správcu dane.

 

Poplatok za údržbu: Ide o poplatok do výšky 100 EUR (alebo ekvivalentu vo zvolenej mene) alebo nižšieho zostatku na vašom účte, ktorý bude účtovaný, ak je obchodný účet neaktívny alebo nečinný po dobu 1 mesiaca, ako je definované v zmluvných podmienkach.

 

Údržiavací poplatok sa účtom, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, účtuje každý mesiac, počnúc prvým mesiacom nečinnosti (PDF).

 

FTT: Všetky transakcie s talianskymi CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok vzťahujúci sa na nominálnu hodnotu transakcie, ako je uvedené nižšie:

 

Do EUR 2 500: 0.25 EUR

 

2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR

 

5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR

 

10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR

 

50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR

 

100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR

 

500 000 – 1 000 000: 100 EUR

 

Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR

DOKLADY NA REGISTRÁCIU

Ako plne licencovaná a regulovaná investičná spoločnosť, musíme dodržiavať prísne normy a usmernenia ohľadom verifikácie všetkých potenciálnych zákazníkov.

Preto od našich klientov žiadame pri otvorení účtu a využívaní našich služieb preukázanie totožnosti buď pasom, občianskym alebo vodičským preukazom.

 

Nižšie nájdete zoznam dokumentov potrebných na aktiváciu a overenie Vášho účtu.

OSOBNÝ ÚČET

1) POI - Doklad totožnosti

Doklad totožnosti musí byť vydaný štátnou správou, platný a  musia byť viditeľné všetky štyri rohy dokladu.

 • Pas

 • Občiansky preukaz – obe strany

 • Vodičský preukaz – obe strany

 

Naskenovaná kópia by mala obsahovať nasledujúce podrobnosti:

 • Fotografia a celé meno

 • Dátum narodenia

 • Podpis

 • Štátna príslušnosť

 • Vydávajúci orgán

 • Dátum platnosti (ak chýba, musí byť viditeľný dátum vydania)

 • Číslo dokladu (číslo občianskeho preukazu, číslo pasu)

 • Číslo MRZ (ak ho dokument obsahuje)

 

*Adresa na OP sa nemusí zhodovať s adresou uvedenou pri registrácii

 

Upozornenie: Podľa zákona 188(I)/2007, v znení neskorších zmien a doplnení, o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, paragraf 66 ods. 2: "Osobám zapojeným do finančných alebo iných obchodných činností sa zakazuje otvárať alebo viesť anonymné alebo očíslované účty alebo účty na iné mená, ako sú uvedené v oficiálnych dokladoch totožnosti." Preto vás žiadame, aby ste svoju registráciu doplnili presnými údajmi, ktoré zodpovedajú údajom vo vašich dokladoch totožnosti a pobytu.

 

2) POR - Overenie aktuálneho pobytu

Na dokončenie procesu overovania pobytu Vás prosíme o kópiu Vašej adresy. Na tejto kópii by malo byť uvedené Vaše obvyklé bydlisko, ktoré sa môže líšiť od adresy Vášho trvalého pobytu.

Kópia by mala obsahovať nasledovné údaje:

 • Celé meno

 • Adresa bydliska

 • Dátum vydania

 • Názov a údaje o vydávajúcej spoločnosti

 

Nižšie nájdete zoznam dokumentov, ktoré môžeme akceptovať ako platné potvrdenia o pobyte:

 • Výpis z bankového účtu s dátumom vystavenia a menom;

 • Účet za služby spojené s nehnuteľnosťou - plyn, elektrina, voda, internet atď.

 • Doklad od štátneho orgánu alebo štátneho úradníka

 • Potvrdenie o pobyte vydané vládou

 

Akýkoľvek z uvedených dokladov nie starší ako 6 mesiacov, v ktorom je uvedené Vaše meno a aktuálna adresa bydliska,  je vyhovujúci.

 

Upozorňujeme, že nasledujúce dokumenty nebudú akceptované:

 • Poistenie (životné poistenie, poistenie auta atď.)

 • Faktúra za mobilné služby

Ručne písané dokumenty

Firemný účet

Nižšie môžete nájsť zoznam dokumentov, potrebných na schválenie obchodného účtu spoločnosti:

1) CAO Dotazník: vydaný našou spoločnosťou

2) BoD Uznesenia správnej rady: uznesenie predstavenstva spoločnosti o otvorení účtu a udelenie oprávnenia tým, ktorí ho budú vykonávať - vydané našou spoločnosťou, musí byť vyplnené v  angličtine.

3) BoD Splnomocnenie: oprávňujúce Zástupcu konať v mene Klienta - vydané našou spoločnosťou

4) Samocertifikácia CRS.

5) Samocertifikácia FATCA.

6) Limitované splnomocnenie.

7) Aktuálna kópia výpisu z obchodného registra v anglickom jazyku alebo aktuálna kópia výpisu z obchodného registra a notársky  overený preklad z pôvodného jazyka do anglického jazyka - v prípade, že tento dokument nie je k  dispozícii, vyžadujú sa tieto dokumenty:

 1. Výpis z obchodného registra;

 2. Nedávne (nie staršie ako 6 mesiacov) potvrdenie o bezúhonnosti;

 3. Osvedčenie o sídle - výpis z obchodného účtu spoločnosti môže byť tiež akceptovaný, ak obsahuje adresu spoločnosti

 4. Osvedčenie riaditeľov a tajomníka;

 5. Osvedčenie akcionárov;

 6. Zakladateľská zmluva a stanovy;

 7. Finančný výkaz za predchádzajúci rok.

8) Aktuálny výpis z účtu spoločnosti, z ktorého klient vloží finančné prostriedky

9) Ak registrovaní akcionári vystupujú ako vlastníci spoločnosti, je potrebné zaslať kópiu dohody/zmluvy uzavretej medzi zvoleným akcionárom a skutočným vlastníkom, na základe ktorej bola odsúhlasená registrácia akcií na meno zvoleného akcionára v mene vlastníka spoločnosti

10) Pre každého riaditeľa, registrovaného akcionára (v prípade, že existuje viacero akcionárov s malým množstvom akcií, len tí, ktorí vlastnia aspoň 25 % akcií) alebo/a skutočného vlastníka spoločnosti, ktorý je fyzickou osobou, podľa osvedčenia riaditeľa,  sú potrebné tieto dokumenty:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrdenie o aktuálnom bydlisku

11) Pre každého riaditeľa alebo registrovaného akcionára, ktorý je právnickou osobou, sa podľa osvedčenia riaditeľa vyžadujú tieto dokumenty:

 1. Výpis z obchodného registra;

 2. Nedávne (nie staršie ako 6 mesiacov) potvrdenie o bezúhonnosti;

 3. Osvedčenie o sídle;

 4. Osvedčenie riaditeľov a tajomníka;

 5. Osvedčenie akcionárov;

 6. Zakladateľská zmluva a stanovy.

12) V prípade Zástupcov oprávnených otvoriť a/alebo viesť účet Klienta musia byť za každú osobu Zástupcu predložené aj tieto dokumenty:

 • Doklad totožnosti

 • Potvrdenie o bydlisku

13) Potvrdenie o bezúhonnosti klienta vydané Registrátorom spoločností

14) Potvrdenie kódu LEI

 

Upozornenie: Podľa platného regulačného rámca (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a smernica 2014/65/EÚ - MiFID II) spoločnosť uchováva záznamy obsahujúce osobné údaje klienta, obchodné informácie, dokumenty o otvorení účtu, komunikáciu a všetko ostatné, čo sa týka klienta, najmenej 5 (päť) rokov po ukončení obchodného vzťahu s klientom. V prípade požiadavky príslušného orgánu (CySEC), ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, po ďalšie obdobie až 7 (sedem) rokov.

Online platby

Zavedením postupu dodržiavania predpisov v súvislosti s online platbami chceme zaistiť bezpečnosť našich klientov a transakcií vo finančnom prostredí.

Aby sme vyhoveli najvyšším štandardom prijímania vkladov a výberov, požadujeme pre zvolený spôsob platby nasledovné:

 

1) Kópia kreditnej/debetnej karty

 • Na prednej strane: Vaše meno a priezvisko, dátum platnosti, prvé 4 číslice a posledné 4 číslice platobnej karty

 • Na zadnej strane: Váš podpis

 

Na zabezpečenie bezpečnosti zakryte 8 prostredných číslic na prednej strane kreditnej karty a bezpečnostný kód (CVV) na zadnej strane.

 

2)     Potvrdenie o platobnom konte vrátane

 • Vášho celého mena

 • Čísla účtu

 • Dátum prevodu

 • Presnej sumy prevodu

 

UPOZORŇUJEME, ŽE VKLADY TRETÍCH STRÁN ALEBO VKLADY HOTOVOSTI NIE SÚ POVOLENÉ.

Všetky informácie týkajúce sa Vašej kreditnej/debetnej karty sú spracované v súlade s cieľom zabezpečiť súkromie a bezpečnosť. Okrem toho sa vklady a výbery spracúvajú iba prostredníctvom licencovaných a regulovaných poskytovateľov platieb.

Postup aktivácie klient

Vezmite prosím na vedomie, že Váš účet bude pripravený na obchodovanie, akonáhle budú poskytnuté a schválené všetky požadované dokumenty. Ak je zostatok na Vašom účte nulový, nebudete môcť obchodovať.

Ostatné dokumenty

V prípade, že nemáte doklad o bydlisku vo svojom mene, požiadame Vás o predloženie nasledovných dokladov od blízkeho rodinného príslušníka, ktorý s Vami žije v jednej domácnosti (matka, otec, manželka alebo manžel):

 • POI - Overenie totožnosti klienta

 • POR - Overenie pobytu klienta

 • V prípade "matka/otec" potrebujeme rodný list klienta

 • V prípade "manželky/manžela" potrebujeme sobášny list.

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.75% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.